Ga naar de inhoud

Cookies

Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Disclaimer

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende regels.

Deze website wordt beheerd door Recticel NV, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 1140 Evere, Olympiadenlaan 2, RPM 0405666668.

Recticel zorgde er voor dat de inhoud van deze website zo correct mogelijk is. De inhoud van deze website is echter louter informatief, en Recticel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of onjuiste informatie die opgenomen zouden zijn op deze website.

De inhoud van deze site creëert geen contractuele verplichtingen aan de zijde van Recticel en kan niet worden beschouwd als een precisering of een wijziging van de contractuele verplichtingen van Recticel of haar gelieerde ondernemingen ten opzichte van de gebruiker van deze website.

De inhoud van deze website mag op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Hyperlinks op deze site kunnen leiden naar andere websites die niet worden beheerd door Recticel. Recticel is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

Recticel verzamelt persoonlijke gegevens van de gebruiker van de website op twee manieren: ten eerste worden cookies gebruikt om de technische werking van de website te verbeteren; ten tweede, indien de gebruiker persoonsgegevens in de contactpagina verstrekt, worden deze gegevens gebruikt om contact te nemen met de gebruiker, om hem de gevraagde informatie toe te sturen en om de relatie met hem te beheren. Recticel is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. De persoonlijke gegevens van de gebruiker mogen worden doorgegeven aan partners met wie Recticel werkt in het kader van de website www.isofinish.be. Deze persoonlijke gegevens kunnen ook worden gebruikt voor direct marketing.


U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens en om de verbetering van deze gegevens te vragen indien deze onjuist zijn door het sturen van een brief aan Recticel NV - Corporate Communicatie - Olympiadenlaan 2, 1140 Evere, of door het sturen van een e-mail naar het adres info@isofinish.be. Ook hebt u het recht om u kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing middels een verzoek per post of e-mail op bovenvermelde adressen.

De naam en het logo van Recticel NV, haar gelieerde ondernemingen, alsook de producten en diensten van Recticel en haar gelieerde ondernemingen, zijn handelsmerken en handelsnamen die beschermd zijn door de nationale en internationale wetten. De namen en logo's van de partners van Recticel NV die gebruikt worden op deze website zijn eigendom van deze partners.

Deze website is onderworpen aan het Belgisch recht, en de auteursrechten op deze website zijn eigendom van Recticel NV.

Vragen? Of advies nodig?

Neem contact op